Program przedszkola

dziecko na zajęciach

Program przedszkola obejmuje różnego rodzaju zajęcia, dostosowane do potrzeb i możliwości najmłodszych.

Proponujemy:

 • ceramikę

Zajęcia z ceramiki sprzyjają rozwijaniu zdolności manualnych i kreatywności najmłodszych.

 • rytmikę

Rytmika w przedszkolu stwarza możliwość obcowania z muzyką od najmłodszych lat.

 • religię

W naszym przedszkolu dużą wagę przywiązujemy do wartości chrześcijańskich. Ucząc religii, pokazujemy, że wiara może mieć bardzo duży wpływ na życie człowieka.

 • warsztaty kulinarne

Warsztaty kulinarne uczą samodzielności i planowania oraz poprawiają sprawność manualną maluchów.

 • gimnastykę korekcyjną

Gimnastyka korekcyjna uczy prawidłowych nawyków postawy i pozwala wyeliminować nieprawidłowości w ich wczesnym stadium.

 • warsztaty plastyczne

Zajęcia te mają na celu rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi. Ponadto uwrażliwiają one dzieci na piękno otaczającego je świata. Sprzyjają kreatywności, pobudzają ciekawość i uczą współpracy w zespole.

 • zajęcia przyrodnicze

Podczas zajęć przyrodniczych dzieci poznają różne gatunki roślin i zwierząt.

 • dziecięcą matematykę

Dziecięca matematyka obejmuje naukę liczenia: dodawania i odejmowania, a także mierzenie długości i kształtowanie orientacji przestrzennej.

 • zajęcia teatralne

Odgrywanie ról pozwala na wyrażenie emocji, pobudza wyobraźnię.

 • warsztaty naukowe

Stanowią okazję do poszerzania wiedzy i ciekawych eksperymentów.

 • spotkania z ciekawymi ludźmi

Organizujemy spotkania z pisarzami, artystami, naukowcami i podróżnikami, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami oraz pasją, zachęcając najmłodszych do poszerzania swoich horyzontów i spełniania marzeń.

 

Plan dnia

6:30 - 8:45 - zabawy dowolne zgodnie z indywidualnymi potrzebami maluchów

8:45 - 9:15 - czas na posiłek

9:15 - 10:15 - zajęcia dydaktyczno-wychowawcze realizowane w różnych strefach aktywności dziecka

10:15 - 11:30 - zabawy na świeżym powietrzu, spacer

11:30 - 12:15 - czas na posiłek: zupa

12:15 - 13:45 - odpoczynek dostosowany do indywidualnych potrzeb dziecka

14:00 - 14:30 - czas na posiłek - drugie danie

14:30 - 15:30 - kontynuacja zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowanych w różnych  sferach aktywności dziecka

15:30 - 16:00 - podwieczorek

16:00 - 19:00 -  zabawy dowolne zgodnie z indywidualnymi potrzebami maluchów